Baten Kaitos II: Hajimari no Tsubasa to Kamigami no Shishi JP
USA - 2006/09/25
EUR - Not Released
JPN - 2006/02/23
Developer(s)
 • tri-Crescendo
 • Monolith Soft
 • Publisher(s)
 • Nintendo
 • Downloads

   Sorry, no NTSC-U downloads found
   Sorry, no JPN downloads found