Baten Kaitos: Owaranai Tsubasa to Ushinawareta Umi JP
USA - 2004/11/16
EUR - 2005/04/01
JPN - 2003/12/05
Developer(s)
 • tri-Crescendo
 • Monolith Soft
 • Publisher(s)
 • Namco
 • Nintendo
 • Downloads

   Sorry, no NTSC-U downloads found
   Sorry, no PAL downloads found
   Sorry, no JPN downloads found